Hoogwater op de Maas, januari 2012

Image

Lelystad, kwart voor vijf ’s ochtends op een koude zaterdag in januari. Het is stil op straat als ik de parkeergarage bij het Apollohotel uit rij. Zó stil, dat ik tot aan mijn bestemming geen andere weggebruikers tegenkom. Pas bij het Smedinghuis zie ik beweging op straat. Bas van de Pas loopt net vóór me het gebouw in en probeert aan de verbaasde beveiligingsbeambte uit te leggen wie we zijn en wat we komen doen.

 “Op 6 januari 2012 om 7:00 uur is de hoogwaterberichtgeving in werking gesteld in verband met het hoge water op de Maas.”

Die mededeling komt niet helemaal onverwacht. Sinds woensdag 4 januari is er een flinke hoeveelheid neerslag gevallen in de Belgische Ardennen. Voor de tijd van het jaar is het relatief warm; de temperatuur blijft bóven het vriespunt en alle neerslag bereikt het aardoppervlak in de vorm van regen. Bodems zijn vrijwel verzadigd, wat betekent dat de neerslag snel het stelsel van beken en rivieren zal bereiken.

Vrijdagmorgen vroeg wordt door het dienstdoende lid van de Crisisadviesgroep Hoogwater – ook wel Hoogwatergroep genoemd – besloten om op te schalen naar het niveau “Hoogwaterberichtgeving”. Dat betekent dat er ten minste twee keer per dag een Hoogwaterbericht wordt opgesteld. In die berichten wordt de meest actuele toestand van het stroomgebied beschreven, en wordt tot 48 uur vooruitgekeken naar afvoeren en waterstanden.

De Hoogwaterberichten komen tot stand in samenwerking tussen de “Hoogwatergroep” van het Water Management Centrum Nederland (WMCN) en de Dienst Limburg (DLB). WMCN maakt een verwachting voor de afvoer bij Sint Pieter en op basis daarvan maakt DLB een verwachting voor de waterstanden langs de Nederlandse Maas. Naast een tiental Rijkswaterstaters wordt de Hoogwatergroep ook bemenst door enkele Deltarianen. Bas van de Pas deed dat al in zijn RIZA-tijd; sinds kort zijn ook Otto de Keizer, Chris Sprengers en Jan Verkade lid.

Bas en Jan beginnen op zaterdagmorgen om vijf uur aan het maken van de afvoerverwachting. FEWS Rivieren opstarten, neerslaghistorie en –verwachting bekijken, modellen runnen, verwachtingen toelichten aan de Hoogwatercoördinatoren van Dienst Limburg: de tijd vliegt. De Maas bij Sint Pieter piekt terwijl we bezig zijn en het lijkt erop dat de golf zonder problemen door het stroomgebied zal trekken. Rond half negen wordt de definitieve versie van het Hoogwaterbericht verstuurd om gepubliceerd te worden op internet en op Teletekst.

Snel ná onze dienst wordt de berichtgeving teruggeschaald naar één keer per dag. Otto stelt op dinsdagmorgen nog een bericht op, maar daarna wordt volledig afgeschaald. Het hoogwater is weer voorbij.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s